Skip to content

News

Elle Sweden

26 Apr 2022
Bröllopstrender från Bridal Week 2023 – att bära redan nu INTE KLÄNNING Du behöver inte säga ja i en brudklänning för att vara trendig. Även om det också tidigare år har presenterats alternativ till den klassiska brudklänningen ser vi inför våren 2023 en tydlig trend med just andra val för bruden. Byxdressen från Rosa Clará nedan är otrolig om du frågar oss, liksom capen från Sophie et Voilà – eller kostymen med fransdetaljer från Isabel Sanchis. Låt fantasin flöda, Bridal, Wedding dress, Fashion Design, Dubai. https://www.elle.se/mode/brudklanning-brollopstrender-2023/8406261
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Edit Option
Back In Stock Notification
this is just a warning
Shopping Cart
0 items